Jordanalys

Moderna jordanalyser för svenskt lantbruk

Jordanalys

Lantbruksanalyser är en viktig del av modern jordbruksteknik och används över hela världen för att hjälpa jordbrukare att optimera sina grödor och hålla jorden produktiv på lång sikt. Genom att genomföra en lantbruksanalys kan du få en djupare förståelse för din jords kemiska sammansättning och dess näringsinnehåll. Det är en viktig del av ett hållbart jordbruk och kan hjälpa dig att välja rätt gödselmedel, grödor och odlingstekniker för att optimera din produktion och minska kostnader samtidigt som du bidrar till ett hållbart jordbruk.

Hushållningssällskapet erbjuder högkvalitativa och vetenskapligt säkrade lantbruksanalyser för att hjälpa dig att nå bästa möjliga resultat på din gård. Vi värnar om ett hållbart och produktivt svenskt jordbruk. Våra jordanalyser ger dig en noggrann förståelse för din jord och dess näringsinnehåll. Genom att mäta pH, mängden organiskt material och näringsämnen som kväve, fosfor och kalium kan du optimera din jordhälsa och förbättra dina grödor på lång sikt. En lantbruksanalys är ett samlingsnamn för en form av kemisk analys som utförs på jordbruksprover för att bestämma deras kemiska sammansättning. Dessa analyser kan utföras på jord och spannmål för att bidra med information om dess näringsinnehåll.

Vi erbjuder olika analyspaket och enstaka prover på jord och spannmål. Våra analyser utförs av erfarna tekniker och med modern teknik. Med våra spannmålsanalyser kan du optimera djurfoderblandningar, planera skördeperioder och till och bedöma dess kvalité. Nedan kan du läsa mer och beställa våra analyspaket eller enstaka prover på jord och spannmål du är intresserad av. Genom att genomföra jordanalyser kan du få en noggrann förståelse för din jord, välja den mest effektiva odlingsmetoderna och hålla jorden produktiv på lång sikt.

Vet du inte riktigt vad du behöver eller vill du ha hjälp med din beställning?
Hör av dig på på laboratorium@hushallningssallskapet.se eller på 010-28 80 140 så guidar vi dig vidare.