Markkartering

Grunden i det lönsamma lantbruket

Markkartering

En grundförutsättning för precisionsodling och lönsam växtodling.

Som markkarteringskund hos Hushållningssällskapet har du möjlighet att ta del av ett av de främsta precisionsodlingsverktyget på marknaden, markkartering.se, baserad på växtnäringskunskap från svensk forskning och fältförsök. I vårt webbverktyg har du alla dina markkarteringar utförda med GPS samlade på ett och samma ställe, alltid lättillgängligt på webben. Prov tas av erfarna provtagare på varje hektar, och du kan enkelt skapa styrfiler för bl.a. kväve, kalk, fosfor, kalium och utsäde utifrån analysvärden och satellitbilder. Du kan också jämföra analysvärden mellan olika provtagningar och importera analysfilen till ditt växtodlingsprogram.

Hos oss får du en paketlösning med provtagning i vårt eget laboratorium. Analyser och dina analysvärden presenteras som interpolerade kartor i en app. Allt skräddarsys efter dina behov.

Växtodlingsrådgivare och försöksverksamhet

Vi som driver markkarteringen är växtodlingsrådgivare samt försöks- och laboratoriepersonal. Vi har tillsammans långvarig expertis av vad en markkartering ska innehålla beroende på användningsområde. Vårt praktiska arbete, såsom gödslingsrekommendationer och skapa styrfiler, bygger på markkarteringens resultat. Vi vill utveckla markkarteringen utifrån nya forskningsrön, utföra de analyser som dagens lantbruk efterfrågar och bidra till mer precisionsodling. Naturligtvis sitter Hushållningssällskapet med i Markkarteringsrådet. 

Erfarna provtagare och digitalisering

Markkartera flera tusen hektar i ur och skur kräver engagemang. Vi knutit till oss provtagare som vet vad det handlar om och som inte räds lera eller rusk. De har flera års erfarenhet av provtagning och lokal anknytning. Våra provtagare är utbildade enligt God Markkarteringsseds riktlinjer. Hela kedjan från beställning till analysresultat är digitaliserad och våra provtagare använder vår provtagningsapp för bästa utlägg av punkter på fältet. 

Lokalt laboratorium för svenska jordar

Vi är stolta över att numera kunna skicka dina jord- och spannmålsprover till vårt eget laboratorium på Logården. I laboratoriet vill vi förutom att utveckla arbetet i den vanliga analysverksamheten, vara mer drivande i att testa nya metoder som kan komma vara värdeskapande för lantbruket i Sverige.

Lång erfarenhet av precisionsodling

Med teknikens hjälp kan vi få full utväxling av de biologiska faktorerna. Eftersom vi kan växtodlingsfrågorna vet vi hur och vad du ska variera över fälten. Vi ordnar tilldelningsfiler för bästa ekonomi inom växtodlingen. Till vår hjälp har vi markkarteringar, men den kan även kombineras med satellitbilder och drönarbilder. Filerna görs oftast för kalkning, gödsling och utsäde.

 

Markkartering.se

Som markkarteringskund hos Hushållningssällskapet får du tillgång till den webbaserade tjänsten markkartering.se. Alla dina aktuella och även historiska markkarteringsvärden från vår databas finns samlade här. Genom en personlig inloggning kan du lättillgängligt via datorn, surfplattan eller mobilen få digitala interpolerade kartor på alla dina markkarteringar. Du kan också på ett smidigt sätt jämföra förändringar mellan tidigare markkarteringar, tillverka tilldelningsfiler (för exempelvis fosfor, kalium, kalk och utsäde) och även utvärdera skördenedsättning på grund av låga markvärden, i varje punkt!

Besök oss gärna på markkartering.se

Pia Björsell
Växtodlingsrådgivare
pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se
072-402 35 14
Per Hansson
Markkartering
per.g.hansson@hushallningssallskapet.se
0511-248 49
Henrik Nilsson
Växtodlingsrådgivare
henrik.nilsson@hushallningssallskapet.se
0521-72 55 27