Om laboratoriet

Moderna analyser för svenskt lantbruk

Högteknologiskt laboratorium för hela Sveriges lantbrukare

Hushållningssällskapet Laboratorium huserar i försöksstationen Logården i Grästorp, strategiskt placerad mellan Trollhättan och Lidköping. Efter 2 års gedigna förberedelser slog vi sommaren 2020 upp portarna till ett högteknologiskt utrustat laboratorium med utgångspunkt från svenska lantbrukares förutsättningar i jord och spannmål. Här har Hushållningssällskapet Västra bedrivit försöks- och analysverksamhet under många år. Det nära samarbetet mellan växtodlingsrådgivare, experter, forskare och den befintliga analys- och försöksverksamheten har resulterat i en modern anläggning utrustad med ny teknik – en storsatsning med fokus på kvalitet och kapacitet som saknar motsvarighet i Sverige. Allt för att vi ska kunna ge svenska lantbrukare de bästa förutsättningarna för lönsam odling.

Laboratorieverksamheten inom Hushållningssällskapet har funnits sedan år 1877, då under namnet Lantbrukskemiska stationen. Sedan dess, med ett kort uppehåll på 90-talet, har man kontinuerligt bedrivit analysverksamhet här. På 90-talet såldes delar av verksamheten ut och kvarvarande analyser togs senare upp av försöksverksamheten, där de har utgjort en mycket viktig del under 2000-talet.

Logården har Sveriges enda ackrediterade laboratorium för analyser av markkarteringsprover sedan mars 2022.

Hushållningssällskapet Västra är ett medlemsägt företag med över 200 års erfarenhet av lantbruk och skog. Våra kunder är våra ägare. Läs mer på www.hushallningssallskapet.se/vastra