Allmänt
När du handlar från Hushållningssällskapet Laboratorium ingår du och Hushållningssällskapet ett avtal om köp som regleras av dessa köpvillkor. Hushållningssällskapet förbehåller sig rätten att häva beställning om vi misstänker bedrägeri eller om beställaren har en betalningsanmärkning. Beställare måste vara myndig. Vi kan löpande justera priser och ändra produktinformation, ändringar annonseras i webbutiken. Vi reserverar oss för ändringar i innehållet samt eventuella fel i informationen på webbplatsen.

Leverans
Då du beställt din vara skickas en bekräftelse på beställningen till din e-postadress. Leverans av analyssvar 3 arbetsdagar (från provets ankomst till lab) vad gäller spannmål. Leverans av analyssvar sker normalt inom 15 arbetsdagar (från provets ankomst till lab) vad gäller jord. Under lågsäsong eller semestertider kan provsvar dröja. Även större ordrar under markkarteringssäsong (augusti-april) kan dröja.

Ångerrätt
Ångerrätten enligt Distans- och hemförsäljningslagen gäller.

Reklamationer
Vid utebliven eller avsevärt felaktig analys som orsakats av Hushållningssällskapet har du som kund rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka, alternativt begära en ny analys. Din reklamation ska ha inkommit skriftligt per mejl till laboratorium@hushallningssallskapet.se senast 8 dagar efter att provsvar erhållits. Vi betalar tillbaka reklamerad analys senast 30 dagar efter reklamationsdatum.

Priser
Varje vara anges med pris i svenska kronor exklusive moms. I varukorgen kan du se det totala priset exklusive moms.

Betalning
Betalningsvillkor finns angivet i varukorgen beroende av valt betalningssätt.

GDPR
När du beställer en vara hos oss uppger du dina personuppgifter. Hantering av personuppgifter faller under Dataskyddsförordningen (GDPR). I och med att du godkänner köpvillkoren så godkänner du också att Hushållningssällskapet lagrar dina personuppgifter. Lagring av personuppgifter sker enbart för att kunna hantera köp och leverans. Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part om vi inte tvingas till det, vid till exempel misstanke om brott. Du har rätt enligt GDPR att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Skriv då till oss på laboratorium.hushallningssallskapet.se Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Datainspektionen. Mer om GDPR finns att läsa här.

Force Majeure
Vi förbehåller oss mot förhinder att leverera på grund av omständigheter utanför vår kontroll som inte går att beräkna såsom krig, krigsliknande tillstånd, arbetspartskonflikt, brand, oväder, naturkatastrof eller annan liknande händelse.

Ansvar 
Skadeståndsansvaret omfattar endast ersättning för direkt kostnad för fel eller försummelse. Det omfattar ej indirekt skada (indirekt förlust) såsom utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst eller annan allmän förmögenhetsskada. Laboratoriets ansvar omfattar ej skada som beror på beställaren såsom att denne lämnat felaktiga förutsättningar eller upplysningar eller utan Laboratoriets godkännande ändrat i avLaboratoriets tillhandahållna resultat. Beställarens rätt till skadestånd enligt ovan är förverkad om anspråk på ersättning icke framställs skriftligen utan dröjsmål, dock senast inom sex veckor efter att testresultatet skickats till beställaren. 

Sekretess 
Hushållningssällskapet Västras Laboratorium skall betrakta all information från uppdragsgivaren i samband med uppdrag som kundens egendom och behandla den som konfidentiell. Detsamma gäller analysresultat och annan information som framtas av Laboratoriet vid arbete med provmaterial och information som uppdragsgivaren tillhandahållit. Laboratoriet kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, tillsynsmyndigheter, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldig att göra det enligt lag eller för att upprätthålla vår ackreditering. I de fallen vi har för avsikt att lämna ut konfidentiell information om uppdragsgivaren kommer vi, vid behov, informera denne om detta och vilken information det rör sig om.