Grovfoderanalys

För får, hästar och nötkreatur

Grovfoderanalys

Hushållningssällskapet är en oberoende organisation med gedigen kunskap om grovfoderanalyser. Våra analysmetoder vilar på en vetenskaplig grund och med hjälp av vårt moderna laboratorium kan vi erbjuda tillförlitliga och precisa resultat som hjälper dig när du ska räkna på foderstat.

För häst, får och nötkreatur är grovfodret en viktig komponent i foderstaten och dessa djurslag kräver också relativt stora mängder grovfoder för att täcka näringsbehovet. I perioder då djuren har extra stort behov av näring krävs även komplettering med kraftfoder. Det är av yttersta vikt att veta vad grovfodret innehåller, för att kunna räkna på vilket kraftfoder som matchar ditt grovfoder och på så vis undvika överutfodring såväl som onödiga kostnader. Det finns många variabler som kan påverka näringsinnehållet i ett grovfoder såsom exempelvis markens näringsinnehåll eller fältets geografiska läge. Genom att skaffa dig mer kunskap om dina förutsättningar, har du större möjlighet att påverka förutsättningarna för att dina djur ska bli friskare och prestera bättre.

På Hushållningssällskapet strävar vi efter att skapa hållbara lösningar för lantbrukare och hästägare och bidra till en hållbar framtid. Vi erbjuder inte bara grovfoderanalyser till häst, får och nötkreatur – utan även andra analyser såsom gödsel- och markkarteringsanalyser. Nedan kan du klicka dig vidare för att läsa mer om vad vi erbjuder och hur du lägger en beställning.

Vet du inte riktigt vad du behöver eller vill du ha hjälp med din beställning?
Mejla oss gärna; laboratorium@hushallningssallskapet.se eller ring oss på 010-28 80 140.

Om du inte får provsvar inom 4 arbetsdagar, tveka inte att höra av dig till oss via telefon eller mejl.