Hushållningssällskapet Laboratorium

Moderna analyser för svenska lantbrukare

Din gård är unik.

Välkommen. Du har just tagit första steget mot medveten odling, bättre djurhälsa och större lönsamhet.

Jordens förutsättningar förändras från säsong till säsong och grunden till lönsam skörd bygger på att du känner din jord. Först då kan du göra insatser som gör nytta på rätt sätt, på rätt plats, i rätt tid, oavsett om det gäller gröda eller djur.

Det hjälper vi dig med.

Så här kan vi hjälpa dig

Hushållningssällskapet Västra erbjuder en mängd analyser, prover och tjänster. Våra rådgivare bedriver sedan många år rådgivningsverksamhet för att förbättra svenska lantbrukares förutsättningar för lönsam odling och djurhållning. Att gedigen kunskap om bl.a. markkartering och precisionsodling kompletterats med ett eget högteknologiskt utrustat laboratorium ger nya, efterfrågade möjligheter till svenska lantbrukare. Vi erbjuder också grovfoderanalyser och tillhörande foderstater för att du ska kunna optimera utifrån dina förutsättningar oavsett om du har hästar, får eller nötkreatur. Du kan liksom tidigare få hjälp av din rådgivare i alla frågor som rör foderstater, markkartering, precisionsodling och provtagning, men du kan också beställa enstaka prover och analyspaket själv här redan idag.

Grovfoderanalyser
Häst, får och nötkreatur är alla djur som mår bäst av att äta stora mängder grovfoder. För att kunna veta att grovfodret täcker djurets näringsbehov, behövs en foderanalys.
Jord- och spannmålsanalyser
Hos oss kan du på några klick beställa de analyspaket eller enstaka prover på jord och spannmål du är intresserad av.
Markkartering
Som markkarteringskund hos Hushållningssällskapet har du möjlighet att ta del av ett av de främsta precisionsodlingsverktygen på marknaden.

Analyser av grovfoder, jord och spannmål

Du får svart på vitt hur grödor och jord egentligen mår med oberoende, kvalitativa analyser av bl.a. jord, spannmål, oljeväxter och trindsäd. Vi genomför analyser av till exempel vattenhalt, råprotein och stärkelse med NIT-teknik, liksom falltal, tusenkornvikt och jordanalyser som mineraler, pH och jordart. Dessutom kan vi hjälpa dig förbättra dina djurs hälsa och förutsättningarna för bästa möjliga prestation och/eller lönsamhet med våra grovfoderanalyser för hästar, får och nöt. Allt med hjälp av en högteknologisk maskinpark för säkra resultat. Du kan läsa mer om respektive analyspaket/prov under Analyser.

Moderna analyser

I vår webbshop kan du på några klick beställa de paket eller enstaka prover du är intresserad av. 

Modernt laboratorium med historisk erfarenhet

Receptet för framgångsrik odling heter noggrann analys av och provtagning på jord och spannmål, något Hushållningssällskapet Västras eget högteknologiska laboratorium hjälper hundratals lantbrukare med varje år.

Gödselanalys

100 kr
En omfattande gödselanalys innefattar vanligtvis flera viktiga komponenter, såsom torrsubstans, ammoniumkväve, totalkväve och en mineralanalys som omfattar fosfor, kalium, magnesium, natrium och svavel. I vissa fall genomförs också en analys av kol/kväve-kvoten (C/N). Detta kan ge dig in…

Spannmålsanalys

200 kr
Hushållningssällskapet har lång erfarenhet av spannmålsanalyser. Vi har ett modernt utrustat laboratorium där vi hjälper dig till ännu bättre resultat till din gård. Vi använder oss av vetenskapligt säkrade analyser, speciellt utformade för svenskt lantbruk. Det är en viktig del i …

Jordanalys

200 kr
En jordanalys är en viktig del av jordbrukspraktiken, och är avgörande för att säkerställa en hållbar odling och produktion. Det är en omfattande analys av jordens fysiska och kemiska egenskaper, vilket bidrar med värdefull information om jordens näringsinnehåll och dess förmåga at…

Grovfoderanalys

400 kr
Hushållningssällskapet har lång expertis av att grovfoderanalys inom de svenska jordbruket. Med ett modernt utrustat laboratorium hjälper vi dig till ännu bättre resultat med vetenskapligt säkrade analyser, så att du kan fokusera på de du är bäst på. För oss är det viktigt att din…
NYHET!

Nu kan vi även erbjuda flytgödselanalyser.

Mer info hittar du nedan.