GDPR – Hushållningssällskapet Västra

Bakgrund

Sedan den 25 maj 2018 gäller ett nytt regelverk som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Regelverket heter Dataskyddsförordningen, förkortat GDPR (General Data Protection Regulation), och är ett gemensamt regelverk för hela EU. Lagen gäller för alla verksamheter som behandlar personuppgifter och därför får du som kund vid Hushållningssällskapet Västra denna information.

Som organisation behöver vi administrera personuppgifter för att kunna bedriva aktiv rådgivningsverksamhet och erbjuda tjänster inom vårt kompetensområde.

Laglig grund

Den lagliga grunden för att vi hanterar personuppgifter om dig som kund är intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utföra de begärda tjänsterna av Hushållningssällskapet Västra.

Ytterligare information

Om du som kund har några frågor rörande GDPR så är du välkommen att kontakta vår VD, Viktoria Bawelin på tel 0511-248 82 eller viktoria.bawelin@hushallningssallskapet.se.

För att se vilka personuppgifter vi sparar om dig och hur vi behandlar dem enligt Dataskyddsförordningen hänvisar vi till vår Policy för behandling av personuppgifter som du kan läsa på vår hemsida, hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Västra

2020-06-02