Gödselprover

Moderna gödselanalyser för svenskt lantbruk

Förbättra lantbrukets effektivitet med gödselprover

Hushållningssällskapet erbjuder expertis inom gödselprover och analyser för svenskt lantbruk. Med vårt moderna laboratorium kan vi säkerställa vetenskapligt grundade resultat för att optimera din gårds skördar. Stallgödsel är en betydande resurs för att tillföra näring till grödor, men det kan vara utmanande att avgöra den exakta mängden flytgödsel att sprida på grund av variationer i växtnäringsinnehållet. Tabellvärden ger endast en generell riktlinje och tar inte hänsyn till din gårds unika förutsättningar.

Gödselprover kan påverkas av faktorer som djurslag, utfodring, hantering, lagring, nederbördsmängd och tillförsel av tvättvatten. Därför är det viktigt att analysera gödselns innehåll av näringsämnen för att säkerställa optimal användning.

Nytt stöd till precisionsodling kräver gödselanalys

För lantbrukare inom nitratkänsliga områden finns möjlighet att ansöka om stöd för precisionsodling. För att kvalificera sig för detta stöd krävs bland annat en gödselanalys som visar halter av ammoniumkväve, fosfor och kalium i den gödsel som planeras spridas. Besök Jordbruksverkets hemsida för att läsa mer om kraven för att få ersättning inom precisionsjordbruket.

Genom att utföra gödselprover kan du förbättra ditt lantbruks effektivitet och bidra till en mer hållbar odling. Hushållningssällskapet är din partner för att säkerställa en optimal användning av gödsel och en framgångsrik skörd.