Gödselanalys

En omfattande gödselanalys innefattar vanligtvis flera viktiga komponenter, såsom torrsubstans, ammoniumkväve, totalkväve och en mineralanalys som omfattar fosfor, kalium, magnesium, natrium och svavel. I vissa fall genomförs också en analys av kol/kväve-kvoten (C/N). Detta kan ge dig insikter om hur stor andel av kvävet som blir tillgängligt för grödorna. Ammoniumkvävets mängd är oftast basen för bestämning av gödselgivan. Genom en noggrann gödselanalys kan du avslöja om gödseln har en högre andel av lättillgängligt kväve än vad riktvärdet anger. Detta gför det möjligt för dig att göra justeringar i kompletteringsgivan eller använda en annan typ av mineralgödsel. På så sätt kan du uppnå en optimal balans mellan näringsämnen.

Att förstå växtnäringsinnehållet i din specifika gödsel ger dig möjlighet att använda den på ett mer effektivt och hållbart sätt. Med hjälp av våra experters kunskap inom gödselanalyser kan vi hjälpa dig att optimera din gödselgiva och därmed förbättra din gårds produktivitet och lönsamhet.

För att göra det enkelt för dig att dra nytta av våra gödselanalyser kan du smidigt beställa dina gödselprover nedan. Vi har även en guide under ”Så här gör du” som förklarar hur du samlar och lämnar in dina prover. Vår expertis och erfarenhet inom gödselanalyser hjälper dig att få en mer effektiv användning av dina resurser och bidrar till en mer hållbar odling för framtiden.

Välj analyser

Kontakta oss för offert om du har ett större antal prover som du vill få analyserade, alternativt efterfrågar analyser som vi ej har listade här.
Avgift
Kostnad
Vad som ingår
Grundavgift
0kr
Priser exkl moms.
Märkningar av prover sker steget efter varukorgen.