Gödselanalys

En omfattande gödselanalys innefattar vanligtvis flera viktiga komponenter, såsom torrsubstans, ammoniumkväve, totalkväve och en mineralanalys som omfattar fosfor, kalium, magnesium, natrium och svavel. I vissa fall genomförs också en analys av kol/kväve-kvoten (C/N), vilket kan ge insikt om hur stor andel av kvävet som blir tillgängligt för grödorna. Ammoniumkvävets mängd är oftast basen för bestämning av gödselgivan, och en noggrann gödselanalys kan avslöja om gödseln har en högre andel av lättillgängligt kväve än vad riktvärdet anger. Detta möjliggör justeringar i kompletteringsgivan eller användning av en annan typ av mineralgödsel för att uppnå en optimal balans mellan näringsämnen.

Att förstå växtnäringsinnehållet i din specifika gödsel ger dig möjlighet att använda denna värdefulla resurs på ett mer effektivt och hållbart sätt. Med hjälp av våra experters kunskap inom gödselanalyser kan vi hjälpa dig att optimera din gödselgiva och därmed förbättra din gårds produktivitet och lönsamhet.

För att göra det enkelt för dig att dra nytta av våra gödselanalyser kan du snabbt och smidigt beställa dina gödselprover nedan. Vi har även en detaljerad guide under ”Så här gör du” som förklarar hur du på bästa sätt samlar in och lämnar in dina prover för analys. Vår expertis och erfarenhet inom gödselanalyser hjälper dig att få en mer effektiv användning av dina resurser och bidrar till en mer hållbar odling för framtiden.

Välj analyser

Kontakta oss för offert om du har ett större antal prover som du vill få analyserade, alternativt efterfrågar analyser som vi ej har listade här.
Avgift
Kostnad
Vad som ingår
Grundavgift
100kr
Priser exkl moms.
Märkningar av prover sker steget efter varukorgen.