Ackreditering

Därför är det viktigt för dig

Sveriges enda ackrediterade laboratorium för analyser av markkarteringsprover

Svenskt jordbruk går mot ökat precisionsjordbruk. Grunden för att förbättra skördepotentialen är ökad precisionsodling samt korrekt markkartering. Inte minst med dramatiskt stigande priser på konstgödsel och insatsvaror så är det av stor vikt att man kan optimera gödsling av kväve, fosfor och kalium.

Västras laboratorium är det enda laboratoriet i landet som är ackrediterat för analyser av markkarteringsprover och som genomför hela kedjan från provtagning till analyssvar i Sverige. Det är en betydande kvalitetsstämpel som ger trygghet för lantbrukarna genom att markkarteringen är tillförlitlig och korrekt. En markkartering på ett ackrediterat laboratorium är grunden för att optimera odlingsinsatserna mot högre skördar och bättre ekonomi.

Swedac utför ackrediteringen vilket innebär att laboratoriet uppfyller myndighetens standard för kvalitetskrav. Detta har föregåtts av en omfattande process med granskning av dokumentation, besök på plats av experter som bland annat kontrollerar både teknik och ledningssystem. All data ska kunna spåras och försöken ska kunna härledas.