Jordanalys

En jordanalys är en viktig del av jordbrukspraktiken, och är avgörande för att säkerställa en hållbar odling och produktion. Det är en omfattande analys av jordens fysiska och kemiska egenskaper, vilket bidrar med värdefull information om jordens näringsinnehåll och dess förmåga att stödja växttillväxt.

Hushållningssällskapet har en lång erfarenhet av att genomföra jordanalyser. Vi hjälper jordbrukare att optimera sina grödor genom att ge dem detaljerade analyser av jordens egenskaper. Dessutom erbjuder vi flera olika analyspaket som inkluderar de vanligaste analyserna som efterfrågas av jordbrukare. En av de viktigaste faktorerna att undersöka i en jordanalys är jordens pH-värde för att på så sätt säkerställa en optimal tillväxt och hälsa för dina grödor. En jord med ett för lågt eller högt pH-värde kan hindra absorptionen av näringsämnen och minska växttillväxten.

En annan viktig faktor som jordbrukare behöver veta är jordens mullhalt. Mullhalten är en indikation på mängden organiskt material som finns i jorden. Det är en viktig faktor för att bibehålla jordens struktur och förmåga att hålla fukt. Dessutom stödjer mullhalten mikroorganismer som är nödvändiga för att bryta ner organiskt material och tillföra näring till växterna. När det gäller näringsämnen är analys av lättillgängligt kalium, fosfor och magnesium mycket efterfrågat. Detta ger en indikation på mängden näringsämnen som finns tillgängliga för dina grödor och hjälper dig att bestämma rätt gödsling för att stödja tillväxt och hälsa. Analyser av tungmetaller är också viktigt eftersom höga nivåer av tungmetaller kan vara skadliga för dina grödor och miljön. Dessutom kan du ta lämpliga åtgärder för att minimera riskerna.

Välj analyser

*Ackrediterad analys, Läs mer
Kontakta oss för offert om du har ett större antal prover som du vill få analyserade, alternativt efterfrågar analyser som vi ej har listade här.
Avgift
Kostnad
Vad som ingår
Grundavgift
200kr
Priser exkl moms.
Märkningar av prover sker steget efter varukorgen.