Modern Gödselanalys

Analyser för svenskt lantbruk

Gödsel

Hushållningssällskapet har lång erfarenhet av analyser. Med ett modernt utrustat laboratorium hjälper vi dig till ännu bättre resultat med vetenskapligt säkrade analyser, speciellt utformade för svenskt lantbruk. Stallgödsel är en viktig resurs varifrån grödorna får näring, men då växtnäringsinnehållet i framför allt flytgödsel kan variera mycket är det svårt att veta mer exakt vilken mängd som är lämplig att sprida. Att följa de tabellvärden som finns ger en fingervisning, men tabellvärdena tar inte hänsyn till de unika förutsättningar som finns på just din gård. Utöver djurslag och utfodring påverkas gödselns näringsinnehåll även av faktorer som hantering, lagring, nederbördsmängd och tillförsel av exempelvis tvättvatten.