Spannmålsanalys

Hushållningssällskapet har lång erfarenhet av spannmålsanalyser. Vi har ett modernt utrustat laboratorium där vi hjälper dig till ännu bättre resultat till din gård. Vi använder oss av vetenskapligt säkrade analyser, speciellt utformade för svenskt lantbruk. Det är en viktig del i det moderna jordbruket. Med hjälp av en spannmålsanalys kan du bedöma kvaliteten på spannmål, optimera djurfoderblandningar och bedöma lämpligheten hos spannmål för livsmedelsproduktion. Så att du kan fokusera på det som är viktigt för dig!

Du kan utföra en spannmålsanalys för att undersöka näringsinnehåll och andra kemiska egenskaper hos spannmålet. Med våra spannmålsanalyser kan du få en noggrann förståelse för spannmålets kemiska egenskaper och därmed bedöma dess lämplighet för olika användningsområden. Detta är särskilt viktigt för livsmedelsproduktion, där kvaliteten på spannmålet kan ha en betydande inverkan på slutprodukten. Vi utför flera olika analyser av spannmål, som NIT, tusenkornvikt och falltal.

NIT-tekniken beräknar näringsvärden och vattenhalt i spannmålet.

Tusenkornvikt bedömer spannmålets vikt per tusen korn. Detta är en viktig faktor för att kunna bedöma spannmålets kvalitet, eftersom det kan påverka spannmålets förmåga att gro och dess slutliga vikt efter skörd.

Falltal mäter groningsgraden, vilket är viktigt om du planerar använda spannmålet till livsmedelsproduktion.

Med hjälp av våra spannmålsanalyser kan du få svar på flera frågor som kan hjälpa dig att optimera din produktion. Du kan till exempel få information om hur du kan optimera dina leveranser eller med uppdaterad kunskap om proteininnehållet beräkna foderstaten optimalt, vilket kan minska både dina kostnader och eventuell överutfodring. Detta kan hjälpa dig att spara pengar på lång sikt samtidigt som du säkerställer att dina djur får den bästa möjliga näringen. Vi på Hushållningssällskapet erbjuder högkvalitativa och vetenskapligt säkrade spannmålsanalyser för att hjälpa dig att optimera din produktion.

Välj analyser

Välj vilken typ av gröda du vill analysera

Kontakta oss för offert om du har ett större antal prover som du vill få analyserade, alternativt efterfrågar analyser som vi ej har listade här.
Avgift
Kostnad
Vad som ingår
Grundavgift
200kr
Priser exkl moms.
Märkningar av prover sker steget efter varukorgen.