Grovfoderanalys - Nöt

En foderanalys är ett viktigt underlag för att kunna ta fram en bra foderstat till dina nötdjur. Vi hjälper dig att få mer kunskap om ditt grovfoder och dess innehåll av protein, energi och mineraler med mera. En väl framtagen foderstat som stämmer överens med dina djurs behov är viktig för tillväxt, benhälsa, muskeluppbyggnad och/eller mjölkproduktion hos djuret. Nötkreaturens näringsbehov varierar utefter typ av produktion. Mjölkkor behöver ett energi- och proteinrikt grovfoder för att hålla en hög produktion, liksom växande ungnöt och kvigor för optimal tillväxt. För att undvika överutfodring kräver lågdräktiga kor däremot ett näringsfattigare foder. Vi hjälper dig med analyserna, så att du kan fokusera på det som du är bäst på! Vill du ha hjälp att ta fram foderstat, eller råd kring andra husdjursrelaterade ämnen? Hushållningssällskapet erbjuder även rådgivning. Kontaktuppgifter till våra husdjursagronomer hittar du under kontakta oss!

Mineralanalys

Att göra en mineralanalys på grovfodret är viktigt för att säkerställa att dina djur får i sig tillräckligt med mineraler i sin diet. Mineraler är nödvändiga för många kroppsfunktioner och brist kan leda till en rad olika hälsoproblem hos djuren som exempelvis försämrad benhälsa, muskelsvaghet eller nedsatt fertilitet. Såväl underskott som överskott kan påverka djurets hälsa negativt. Vallens växtslag, skördetid, skördesätt och kalkning av fält är bara några av en rad olika faktorer som har inverkan på fodrets mineralsammansättning. Det är omöjligt att veta innehållet av mineraler i grovfodret utan att göra en analys, därför rekommenderar vi alltid att man även väljer till en mineralanalys utöver bas-paketet.

Nollställ

Välj analyser

Kontakta oss för offert om du har ett större antal prover som du vill få analyserade, alternativt efterfrågar analyser som vi ej har listade här.
Avgift
Kostnad
Vad som ingår
Grundavgift
100kr
Priser exkl moms.
Märkningar av prover sker steget efter varukorgen.