Grovfoderanalys - Häst

En foderanalys är ett viktigt underlag för att kunna ta fram en bra foderstat till din häst. Vi hjälper dig att få mer kunskap om ditt grovfoder och dess innehåll av protein, energi och mineraler med mera. En väl framtagen foderstat som stämmer överens med din hästs behov är viktig för muskeluppbyggnad, benstyrka och uthållighet hos din häst. Underhållsbehovet är det minimum av näring som hästen behöver, men därtill krävs ofta energitillägg som varierar utefter vad hästen används för. En arbetshäst kräver energitillägg som motsvarar hur ansträngande arbetet är och ett avelssto behöver extra energitillägg vid dräktighet och digivning. Ett vallfoder av bra kvalitet räcker ofta långt i foderstaten, men för att veta vilken kvalitet fodret har behöver du göra en analys. Nedan kan du lägga en beställning och välja om du vill ha provtagnings-kit skickat hem till dig.

Mineralanalys

Att göra en mineralanalys på grovfodret är viktigt för att säkerställa att dina djur får i sig tillräckligt med mineraler i sin diet. Mineraler är nödvändiga för många kroppsfunktioner och brist kan leda till en rad olika hälsoproblem hos djuren som exempelvis försämrad benhälsa, muskelsvaghet eller nedsatt fertilitet. Såväl underskott som överskott kan påverka djurets hälsa negativt. Vallens växtslag, skördetid, skördesätt och kalkning av fält är bara några av en rad olika faktorer som har inverkan på fodrets mineralsammansättning. Det är omöjligt att veta innehållet av mineraler i grovfodret utan att göra en analys, därför rekommenderar vi alltid att man även väljer till en mineralanalys utöver bas-paketet.

Nollställ

Välj analyser

Kontakta oss för offert om du har ett större antal prover som du vill få analyserade, alternativt efterfrågar analyser som vi ej har listade här.
Avgift
Kostnad
Vad som ingår
Grundavgift
100kr
Priser exkl moms.
Märkningar av prover sker steget efter varukorgen.