Gödselanalyser

En vanlig stallgödselanalys innefattar torrsubstans, ammoniumkväve, totalkväve samt en mineralanalys i form av Fosfor, Kalium, Magnesium, Natrium och Svavel. Ibland görs även en analys på kol/kväve-kvoten (C/N), vilken kan ge en indikation på hur stor andel av kvävet som kan bli tillgängligt för grödan. Mängden ammoniumkväve ligger oftast till grund för givan och resultatet från en gödselanalys kan ge svar på om gödseln innehåller högre andel lättillgängligt kväve än vad riktvärdet visar. På så vis kan man minska eventuell kompletteringsgiva eller lägga en annan typ av mineralgödsel för att få en bra balans.
Ökad kunskap om växtnäringsinnehållet i just din gödsel ger dig möjlighet att nyttja denna värdefulla resurs på ett mer effektivt sätt. Vi hjälper dig gärna att optimera din gödselgiva.

Här nedan beställer du dina gödselprover snabbt och enkelt. Läs mer om hur du lämnar in dina prover under ”Så här gör du”.

Välj analyser

Kontakta oss för offert om du har ett större antal prover som du vill få analyserade, alternativt efterfrågar analyser som vi ej har listade här.
Avgift
Kostnad
Vad som ingår
Grundavgift
100kr
Priser exkl moms.
Märkningar av prover sker steget efter varukorgen.